Laboratorium wzorcujące Avio‑Lab w Mielcu

Firma Avio-Lab Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od 2013 roku. Jesteśmy laboratorium wzorcującym narzędzia pomiarowe działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/IEC 17025.

Zapewniamy kompleksowe usługi wzorcowania narzędzi pomiarowych, pomiarów detali i doradztwa z zakresu pomiarów i doboru narzędzi pomiarowych.
Usługi wzorcowania świadczymy zarówno w siedzibie naszego Laboratorium jak i bezpośrednio u Klienta.

Nasze wzorce odniesienia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez akredytowane laboratoria w Polsce lub w Niemczech oraz przez Główny Urząd Miar. Dzięki temu zapewniamy spójność pomiarową z państwowymi wzorcami odniesienia w dziedzinach, w których wykonujemy wzorcowania.