Usługi wzorcowania, wzorcowanie Avio-Lab Laboratorium Mielec

Usługi wzorcowania

Zakres naszych usług obejmuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w trzech dziedzinach:

Wielkości geometryczne
 • czujniki zegarowe: analogowe, cyfrowe, z uchylnym trzpieniem
 • przyrządy suwmiarkowe: suwmiarki, wysokościomierze suwmiarkowe, głębokościomierze suwmiarkowe
 • wysokościomierze cyfrowe
 • spoinomierze
 • głowice mikrometryczne
 • mikrometry: zewnętrzne, wewnętrzne
 • średnicówki: dwupunktowe czujnikowe, trójpunktowe mikrometryczne, trójpunktowe czujnikowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • przymiary kreskowe sztywne, półsztywne, zwijane
 • głębokościomierze czujnikowe, mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • wałeczki pomiarowe
 • płytki wzorcowe stalowe i ceramiczne
 • szczelinomierze listkowe, płytkowe
 • pierścienie wzorcowe gładkie
 • pierścienie gwintowe
 • sprawdziany tłoczkowe gładkie
 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe
 • macki: do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
 • kątomierze uniwersalne: analogowe i cyfrowe
 • kątowniki krawędziowe, powierzchniowe i walcowe 90o
 • liniały krawędziowe, powierzchniowe
 • wzorce chropowatości
 • promieniomierze
Siła i moment siły
 • klucze dynamometryczne
Czas i częstotliwość
 • sekundomierze (stopery) elektroniczne, mechaniczne

Na życzenie klienta przy wzorcowaniu dokonujemy oceny zgodności wyników pomiarów z określonymi przez klienta z wymaganiami dla przyrządu pomiarowego według wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 14253.